Tin tức tổng hợp


Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

Cách chặt thịt gà đẹp nhất

Cách chặt thịt gà đẹp nhất

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018 | tháng 8 22, 2018 | 1 nhận xét

Cha ơi, hãy chơi với con!

Cha ơi, hãy chơi với con!

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

Phần mềm học tiếng Anh Monkey Junior

Phần mềm học tiếng Anh Monkey Junior

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017 | tháng 11 11, 2017 | 0 nhận xét

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Đàm thoại - Bài 4: Hẹn Gặp

Đàm thoại - Bài 4: Hẹn Gặp

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016 | tháng 12 01, 2016 | 0 nhận xét

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

no image

Tiếng Khmer căn bản

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016 | tháng 11 24, 2016 | 0 nhận xét

Đàm thoại - Bài 3: Giới thiệu

Đàm thoại - Bài 3: Giới thiệu

Đàm thoại - Bài 2: Chào hỏi

Đàm thoại - Bài 2: Chào hỏi

Đàm thoại - Bài 1: Cách xưng hô

Đàm thoại - Bài 1: Cách xưng hô